Left Panel
Říše Warhammer

Říše Frakce

„Jsme Sigmarovými dědici, jeho krev proudí v našich žilách.“

Už dva a půl tisíce let představuje Říše pevnou hráz, která brání v postupu ničivým silám. Leží v samém srdci Starého světa, je to největší a nejsilnější ze všech lidských národů a států. Nyní je však Říše v neustálém zmatku, sužovaná ze všech stran divokými, nečistými nepřáteli – je trnem v oku bezpočtu protivníků, dokonce i bohům Chaosu a jejich pokřiveným následovníkům, kteří si nic nepřejí víc než naprostou zkázu Říše.

Přesto však přetrvala, neboť lidstvo má ocelově pevné odhodlání nejen žít, ale vzkvétat a rozvíjet se. Mocné říšské armády mají ve svých řadách spoustu vysoce disciplinovaných vojáků a těžce obrněných rytířů, vedených udatnými generály-válečníky a posílených magickou silou bojových čarodějů a výkonných válečných strojů.

Obrovské říšské armády jsou sice nepřetržitě vázány ve smršti války a čelí hrozbám všeho druhu uvnitř i vně svých nedostatečně zabezpečených hranic, ale svým největším nepřítelem je a vždy byla Říše samotná. Neboť Říše není jeden harmonický národ, ale uskupení tvrdě nezávislých provincií a městských států, z nichž každý vede kurfiřt – mocný šlechtic, který často sleduje své vlastní zájmy místo nejlepšího zájmu všeho lidu nebo prospěchu celého národa. A právě z těchto mužů a žen je volen císař. V minulosti bylo v Říši napácháno mnoho zla z vůle zkorumpovaných vůdců nebo byla rozpolcena vnitřními spory, jak spolu konkurenční kandidáti bojovali o trůn. V takových temných dobách byla Říše nejslabší, čehož pochopitelně mnozí nepřátelé začali co nejvíc využívat.

A přesto se vždy, když se zdálo, že je lidstvo v největším ohrožení, protože nebe proťaly oblouky dvouocasé komety, pozvedl k moci velký vůdce. Nejprve to bylo Sigmar, bůh válečník, který založil Říši, a v nedávných stoletích Magnus Zbožný, který očistil zemi od Chaosu a sjednotil národ pod jednou slavnou zástavou. Ale to bylo před pěti sty lety. Nyní byl korunován nový císař, ale je nezkušený, neochotný – zatím – chopit se Sigmarova válečného kladiva, a především to pro mnoho hrabat kurfiřtů není ten kandidát, kterého chtěli. Jsou proto neklidní, podráždění a v některých případech zcela nepřátelští – a to v době, kdy se na severu shlukují temné mraky, mrtví znovu chodí po Sylvánii, staří spojenci jsou v obležení a zelenokožci troufalejší než kdy jindy.

Tak začíná věk Karla Franze, kterého čeká spousta práce: musí sjednotit Impérium, zabezpečit své hranice a přinést prosperitu svým strádajícím občanům. Dvouocasá kometa opět přelétá po obloze. Je to tentokrát dobré znamení, nebo špatné?

Campaign Map

Říše

Faction Name

Říše

Campaign

main_warhammer

Culture

wh_main_emp_empire

Subculture

wh_main_sc_emp_empire

Military Group

wh_main_group_empire_reikland

Faction Group

wh_main_fact_group_empire

Faction Group

humans overtrait humans overtrait
placeholder
Příjmy z kořisti po bitvě: -50%
[HIDDEN] For adding additional campaign replenishment effects to all units that have an ability that gives regeneration in battle
Stavba obléhacích strojů: beranidlo
Stavba obléhacích strojů: obléhací věž
1 beranidel na jednu obléhací jednotku
2 obléhacích věží na jednu obléhací jednotku
Před obléháním: beranidlo
Před obléháním: obléhací věž

Political Parties

Jiná šlechta Jiná šlechta
placeholder
Playable: False
Initial Power:
No Effect
Říše Říše
placeholder
Playable: True
Initial Power:
No Effect
Šlechtic
1 Boris Smrtonoš
Boris Smrtonoš
(wh_dlc03_emp_cha_boris_todbringer_0)
Velitel
1 Boris Smrtonoš (Válečný oř v plné zbroji)
Boris Smrtonoš (Válečný oř v plné zbroji)
(wh_dlc03_emp_cha_boris_todbringer_1)
Velitel
1 Boris Smrtonoš
Boris Smrtonoš
(wh_dlc03_emp_cha_boris_todbringer_2)
Velitel
1 Boris Smrtonoš
Boris Smrtonoš
(wh_dlc03_emp_cha_boris_todbringer_3)
Velitel
1 Arcilektor
Arcilektor
(wh_dlc04_emp_cha_arch_lector_0)
Velitel
1 Arcilektor (Válečný oř)
Arcilektor (Válečný oř)
(wh_dlc04_emp_cha_arch_lector_1)
Velitel
1 Arcilektor (Válečný oř v plné zbroji)
Arcilektor (Válečný oř v plné zbroji)
(wh_dlc04_emp_cha_arch_lector_2)
Velitel
1 Volkmar Pochmurný
Volkmar Pochmurný
(wh_dlc04_emp_cha_volkmar_the_grim_0)
Velitel
2 Volkmar Pochmurný (Sigmarův válečný oltář)
Volkmar Pochmurný (Sigmarův válečný oltář)
(wh_dlc04_emp_cha_volkmar_the_grim_1)
Velitel
1 Volkmar Pochmurný (Válečný oř)
Volkmar Pochmurný (Válečný oř)
(wh_dlc04_emp_cha_volkmar_the_grim_2)
Velitel
1 Volkmar Pochmurný (Válečný oř v plné zbroji)
Volkmar Pochmurný (Válečný oř v plné zbroji)
(wh_dlc04_emp_cha_volkmar_the_grim_3)
Velitel
1 Balthasar Gelt
Balthasar Gelt
(wh_main_emp_cha_balthasar_gelt_0)
Velitel
1 Balthasar Gelt (Císařský pegas)
Balthasar Gelt (Císařský pegas)
(wh_main_emp_cha_balthasar_gelt_1)
Velitel
1 Říšský generál
Říšský generál
(wh_main_emp_cha_general_0)
Velitel
1 Říšský generál (Válečný oř v plné zbroji)
Říšský generál (Válečný oř v plné zbroji)
(wh_main_emp_cha_general_1)
Velitel
1 Říšský generál (Císařský pegas)
Říšský generál (Císařský pegas)
(wh_main_emp_cha_general_2)
Velitel
1 Říšský generál (Císařský gryf)
Říšský generál (Císařský gryf)
(wh_main_emp_cha_general_3)
Velitel
1 Říšský generál (Válečný oř)
Říšský generál (Válečný oř)
(wh_main_emp_cha_general_4)
Velitel
1 Karl Franz
Karl Franz
(wh_main_emp_cha_karl_franz_0)
Velitel
1 Karl Franz (Smrtidráp)
Karl Franz (Smrtidráp)
(wh_main_emp_cha_karl_franz_1)
Velitel
1 Karl Franz (Císařský pegas)
Karl Franz (Císařský pegas)
(wh_main_emp_cha_karl_franz_2)
Velitel
1 Karl Franz (Válečný oř)
Karl Franz (Válečný oř)
(wh_main_emp_cha_karl_franz_3)
Velitel
1 Karl Franz (Válečný oř v plné zbroji)
Karl Franz (Válečný oř v plné zbroji)
(wh_main_emp_cha_karl_franz_4)
Velitel
Hrdina
1 Jantarový čaroděj
Jantarový čaroděj
(wh_dlc03_emp_cha_wizard_beasts_0)
Velitel
1 Jantarový čaroděj (Válečný oř)
Jantarový čaroděj (Válečný oř)
(wh_dlc03_emp_cha_wizard_beasts_1)
Velitel
1 Jantarový čaroděj (Válečný oř v plné zbroji)
Jantarový čaroděj (Válečný oř v plné zbroji)
(wh_dlc03_emp_cha_wizard_beasts_2)
Velitel
1 Jantarový čaroděj (Císařský gryf)
Jantarový čaroděj (Císařský gryf)
(wh_dlc03_emp_cha_wizard_beasts_3)
Velitel
1 Jantarový čaroděj (Císařský pegas)
Jantarový čaroděj (Císařský pegas)
(wh_dlc03_emp_cha_wizard_beasts_4)
Velitel
1 Nefritový čaroděj
Nefritový čaroděj
(wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_0)
Velitel
1 Nefritový čaroděj (Válečný oř)
Nefritový čaroděj (Válečný oř)
(wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_1)
Velitel
1 Nefritový čaroděj (Válečný oř v plné zbroji)
Nefritový čaroděj (Válečný oř v plné zbroji)
(wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_2)
Velitel
1 Nefritový čaroděj (Císařský pegas)
Nefritový čaroděj (Císařský pegas)
(wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_3)
Velitel
1 Šedý čaroděj
Šedý čaroděj
(wh_dlc05_emp_cha_wizard_shadows_0)
Velitel
1 Šedý čaroděj (Válečný oř)
Šedý čaroděj (Válečný oř)
(wh_dlc05_emp_cha_wizard_shadows_1)
Velitel
1 Šedý čaroděj (Válečný oř v plné zbroji)
Šedý čaroděj (Válečný oř v plné zbroji)
(wh_dlc05_emp_cha_wizard_shadows_2)
Velitel
1 Šedý čaroděj (Císařský pegas)
Šedý čaroděj (Císařský pegas)
(wh_dlc05_emp_cha_wizard_shadows_3)
Velitel
1 Říšský kapitán
Říšský kapitán
(wh_main_emp_cha_captain_0)
Velitel
1 Říšský kapitán (Válečný oř)
Říšský kapitán (Válečný oř)
(wh_main_emp_cha_captain_1)
Velitel
1 Říšský kapitán (Válečný oř v plné zbroji)
Říšský kapitán (Válečný oř v plné zbroji)
(wh_main_emp_cha_captain_2)
Velitel
1 Říšský kapitán (Císařský pegas)
Říšský kapitán (Císařský pegas)
(wh_main_emp_cha_captain_3)
Velitel
1 Kněz válečník
Kněz válečník
(wh_main_emp_cha_warrior_priest_0)
Velitel
1 Kněz válečník (Válečný oř)
Kněz válečník (Válečný oř)
(wh_main_emp_cha_warrior_priest_1)
Velitel
1 Kněz válečník (Válečný oř v plné zbroji)
Kněz válečník (Válečný oř v plné zbroji)
(wh_main_emp_cha_warrior_priest_2)
Velitel
1 Lovec čarodějnic
Lovec čarodějnic
(wh_main_emp_cha_witch_hunter)
Velitel
1 Čaroděj jasu
Čaroděj jasu
(wh_main_emp_cha_wizard_fire_0)
Velitel
1 Čaroděj jasu (Válečný oř)
Čaroděj jasu (Válečný oř)
(wh_main_emp_cha_wizard_fire_1)
Velitel
1 Čaroděj jasu (Císařský pegas)
Čaroděj jasu (Císařský pegas)
(wh_main_emp_cha_wizard_fire_2)
Velitel
1 Čaroděj jasu (Válečný oř v plné zbroji)
Čaroděj jasu (Válečný oř v plné zbroji)
(wh_main_emp_cha_wizard_fire_3)
Velitel
1 Nebeský čaroděj
Nebeský čaroděj
(wh_main_emp_cha_wizard_heavens_0)
Velitel
1 Nebeský čaroděj (Válečný oř)
Nebeský čaroděj (Válečný oř)
(wh_main_emp_cha_wizard_heavens_1)
Velitel
1 Nebeský čaroděj (Císařský pegas)
Nebeský čaroděj (Císařský pegas)
(wh_main_emp_cha_wizard_heavens_2)
Velitel
1 Nebeský čaroděj (Válečný oř v plné zbroji)
Nebeský čaroděj (Válečný oř v plné zbroji)
(wh_main_emp_cha_wizard_heavens_4)
Velitel
1 Čaroděj světla
Čaroděj světla
(wh_main_emp_cha_wizard_light_0)
Velitel
1 Čaroděj světla (Válečný oř)
Čaroděj světla (Válečný oř)
(wh_main_emp_cha_wizard_light_1)
Velitel
1 Čaroděj světla (Císařský pegas)
Čaroděj světla (Císařský pegas)
(wh_main_emp_cha_wizard_light_2)
Velitel
1 Čaroděj světla (Válečný oř v plné zbroji)
Čaroděj světla (Válečný oř v plné zbroji)
(wh_main_emp_cha_wizard_light_4)
Velitel
Kontaktní pěchota
120 Šermíři
Šermíři
(wh_main_emp_inf_swordsmen)
Kontaktní pěchota
120 Flagelanti
Flagelanti
(wh_dlc04_emp_inf_flagellants_0)
Kontaktní pěchota
120 Sigmarovi synové (šermíři)
Sigmarovi synové (šermíři)
(wh_dlc04_emp_inf_sigmars_sons_0)
Kontaktní pěchota
160 Rozervané duše (flagelanti)
Rozervané duše (flagelanti)
(wh_dlc04_emp_inf_tattersouls_0)
Kontaktní pěchota
120 Velké meče
Velké meče
(wh_main_emp_inf_greatswords)
Kontaktní pěchota
Střelecká pěchota
120 Domobrana Svobodné kumpanie
Domobrana Svobodné kumpanie
(wh_dlc04_emp_inf_free_company_militia_0)
Střelecká pěchota
90 Střelci z kuše
Střelci z kuše
(wh_main_emp_inf_crossbowmen)
Střelecká pěchota
90 Střelci z pušek
Střelci z pušek
(wh_main_emp_inf_handgunners)
Střelecká pěchota
120 Stirlandská pomsta (Domobrana Svobodné kumpanie)
Stirlandská pomsta (Domobrana Svobodné kumpanie)
(wh_dlc04_emp_inf_stirlands_revenge_0)
Střelecká pěchota
90 Stříbrné kulky (pistolníci)
Stříbrné kulky (pistolníci)
(wh_dlc04_emp_inf_silver_bullets_0)
Střelecká pěchota
Pěchota s kopími
120 Kopiníci
Kopiníci
(wh_main_emp_inf_spearmen_0)
Pěchota s kopími
120 Kopiníci (štíty)
Kopiníci (štíty)
(wh_main_emp_inf_spearmen_1)
Pěchota s kopími
120 Halapartníci
Halapartníci
(wh_main_emp_inf_halberdiers)
Pěchota s kopími
Kontaktní jízda
60 Rytíři Zářícího slunce
Rytíři Zářícího slunce
(wh_dlc04_emp_cav_knights_blazing_sun_0)
Kontaktní jízda
Jízdní lučištníci
60 Pistolníci
Pistolníci
(wh_main_emp_cav_pistoliers_1)
Jízdní lučištníci
60 Průkopníci
Průkopníci
(wh_main_emp_cav_outriders_0)
Jízdní lučištníci
40 Průkopníci (granátomety)
Průkopníci (granátomety)
(wh_main_emp_cav_outriders_1)
Jízdní lučištníci
Útočná jízda
60 Říšští rytíři
Říšští rytíři
(wh_main_emp_cav_empire_knights)
Útočná jízda
60 Říšská garda
Říšská garda
(wh_main_emp_cav_reiksguard)
Útočná jízda
60 Zintlerova říšská garda (říšská garda)
Zintlerova říšská garda (říšská garda)
(wh_dlc04_emp_cav_zintlers_reiksguard_0)
Útočná jízda
24 Rytíři na demigryfech (halapartny)
Rytíři na demigryfech (halapartny)
(wh_main_emp_cav_demigryph_knights_1)
Útočná jízda
24 Rytíři na demigryfech
Rytíři na demigryfech
(wh_main_emp_cav_demigryph_knights_0)
Útočná jízda
24 Královští altdorfští jezdci na gryfech (rytíři na demigryfech)
Královští altdorfští jezdci na gryfech (rytíři na demigryfech)
(wh_dlc04_emp_cav_royal_altdorf_gryphites_0)
Útočná jízda
Vůz
1 Parní tank
Parní tank
(wh_main_emp_veh_steam_tank)
Vůz
2 Hyshův luminark
Hyshův luminark
(wh_main_emp_veh_luminark_of_hysh_0)
Vůz
2 Templehofský luminark (Hyshův luminark)
Templehofský luminark (Hyshův luminark)
(wh_dlc04_emp_veh_templehof_luminark_0)
Vůz
Polní artilerie
44 Moždíř
Moždíř
(wh_main_emp_art_mortar)
Polní artilerie
44 Velký kanón
Velký kanón
(wh_main_emp_art_great_cannon)
Polní artilerie
44 Kladivo na čarodějnice (velký kanón)
Kladivo na čarodějnice (velký kanón)
(wh_dlc04_emp_art_hammer_of_the_witches_0)
Polní artilerie
44 Pekelná dělbuchová salva
Pekelná dělbuchová salva
(wh_main_emp_art_helblaster_volley_gun)
Polní artilerie
44 Pekelná raketová baterie
Pekelná raketová baterie
(wh_main_emp_art_helstorm_rocket_battery)
Polní artilerie
44 Tvůrce sluncí (baterie pekelných bouří)
Tvůrce sluncí (baterie pekelných bouří)
(wh_dlc04_emp_art_sunmaker_0)
Polní artilerie
Kontaktní loď
1 Velká loď - Říšský generál
Velká loď - Říšský generál
(wh_main_emp_shp_greatship_general)
Kontaktní loď
140 Velká loď - Velké meče
Velká loď - Velké meče
(wh_main_emp_shp_greatship)
Kontaktní loď
100 Válečná galéra - Kopiníci
Válečná galéra - Kopiníci
(wh_main_emp_shp_wargalley)
Kontaktní loď
60 Vlčí loď - Šermíři
Vlčí loď - Šermíři
(wh_main_emp_shp_wolfship)
Kontaktní loď