Left Panel
Falangici BaktriaBaktria Piechota z pikami

Falangici

Zwarty szyk falangitów jest niczym zaciśnięta pięść.

Sarissa, oburęczna włócznia lub pika, osiągająca długość od 4 do 7 metrów, stała się popularna w armiach Filipa II i Aleksandra Wielkiego oraz ich następców. Dzięki grotowi z żelaza i tępemu zakończeniu z brązu, które zapewniało równowagę i mogło być wkopane w ziemię w celu powstrzymania szarży, była to broń niezwykle skuteczna przy użyciu w dużej liczbie. Ciasno uformowana falanga żołnierzy piechoty uzbrojonych w sarissy stanowiła dla innych jednostek piechoty, a zwłaszcza dla jazdy, przeszkodę nie do pokonania. Zbliżając się do wroga w zwartym szyku, każdy żołnierz zajmował przestrzeń o boku około 90 centymetrów, z czego pierwsze pięć rzędów formacji wystawiało swoją broń poza granicę falangi. W szyku defensywnym żołnierze zbijali się jeszcze bardziej, opierając tarczę na człowieku stojącym przed nimi, aby w ten sposób zyskać większą stabilność. Jednak ułomnością takiej formacji była bardzo mała mobilność, a jej największą słabością stawały się boki oraz tył. Wykorzystanie sarissy oraz macedońskiego stylu falangi przez Filipa II rozwijało się od wczesnych etapów konfliktów hoplickich. Istnieje spór co do tego, czy rany zadana mu długą włócznię iliryjską lub tracką, od której padł również jego wierzchowiec, mogły mieć wpływ na decyzję o wprowadzeniu tej broni.

Falangici Falangici Falangici Falangici Falangici Falangici Falangici Falangici Falangici Falangici Falangici Falangici Falangici Falangici Falangici Falangici Falangici Falangici Falangici Falangici Falangici Falangici
Falangici

Unit Name

Falangici

Main Unit Key

Gre_Pike

Land Unit Key

Gre_Pike

Naval Unit Key

pel_transport

Soldiers

160

Category

Piechota do walki w zwarciu

Class

Piechota z pikami

Własna bitwa Koszt

600

Koszt werbunku

600

Koszt utrzymania

110

Walka w zwarciu

34

Siła ciosu

24

├ Melee Weapon

rome_pike

├ Podstawowe obrażenia w zwarciu

20

├ PA obrażeń w zwarciu

4

├ Armour Piercing

No

├ Walka z jazdą

0

├ Walka ze słoniami

0

└ Walka z piechotą

0

Premia do szarży

7

Obrona w zwarciu

25

├ Base Defence

15

├ Shield

pikemen

└ Osłona tarcz

10

Pancerz

65

├ Pancerz

spolas

├ Armour Defence

35

└ Pancerz tarczy

30

Zdrowie

55

├ Man Entity

rome_infantry_heavy_pike

├ Man Health

40

└ Bonus Hit Points

15

Bazowe morale

45

Zdolności

Falangici
 • Falanga
  Jednostka formuje głęboki, zbity szyk obronny.
  Premia przeciwko jeździe, zwarcie szyku
  Spowolnienie

Atrybuty

 • Dyscyplina
  Ten oddział nie traci morale w razie śmierci wodza. Poza tym po rozbiciu przez wroga ma większe szanse na zebranie się.
 • Atak w formacji
  Ten oddział spróbuje zachować formację podczas walki w zwarciu.
 • Ukrycie (las)
  Ten oddział może ukrywać się w lesie, dopóki wróg nie podejdzie zbyt blisko.

Wady i zalety

Transport
 • Bardzo mała wytrzymałość kadłuba
 • Bardzo mała prędkość
 • Słabe taranowanie
Falangici
 • Dobrzy w defensywie
 • Niskie obrażenia, przeciętna skuteczność przebicia pancerza
 • Przeciętny atak
 • Standardowe morale
 • Odporni tylko w falandze
Wymaga Budynki
Falangici Lv. 0 Koszary holosideros Koszary hoplitów Koszary królewskie
Garnizon Budynki
Falangici x 1 Wioska (bursztynowe wybrzeże) Osada (zbieracz bursztynu) Miasto (handlarz bursztynem) Kolonia (bursztynowy szlak) Miasto Polis Megapolis Metropolia Wioska (wyroby szklane) Osada (dmuchacz szkła) Miasto (szklarz) Kolonia (główny szklarz) Wioska (kopalnia złota) Osada (kopalnia odkrywkowa) Miasto (kopalnia głębinowa) Kolonia (kopalnia ze śluzami) Wioska (pola zbożowe) Osada (farma zbożowa) Miasto (nawadniana farma zbożowa) Kolonia (gospodarstwo zbożowe) Wioska (treserzy koni) Miasto (hodowcy koni) Kolonia (główny hodowca koni) Wioska (warsztat żelazny) Miasto (wytwórca tarcz) Kolonia (zbrojmistrz) Miasto (kowal) Kolonia (płatnerz) Wioska (kopalnia ołowiu) Osada (kopalnia odkrywkowa) Miasto (kopalnia głębinowa) Kolonia (kopalnia ze śluzami) Wioska (garbarnia) Osada (garbarnia pod gołym niebem) Miasto (warsztat kuśnierski) Kolonia (główny warsztat kuśnierski) Wioska (drwale) Osada (obóz drwali) Miasto (skład drewna) Kolonia (handlarz drewnem) Wioska (kopalnia marmuru) Osada (kamieniołom z marmurem) Miasto (kamieniarz – marmur) Kolonia (architekt – marmur) Wioska (gaj oliwny) Osada (prasa do wytłaczania oliwy) Miasto (mola olearia) Kolonia (handlarz oliwą) Wioska (hodowla ślimaków murex) Osada (zbiorniki ze ślimakami) Miasto (farbiarnia) Kolonia (główna farbiarnia) Wioska (handlarz jedwabiem) Osada (karawana z jedwabiem) Miasto (targ jedwabny) Kolonia (jedwabny szlak) Wioska Osada cywilna Miasto cywilne Kolonia cywilna Osada rolnicza Miasto rolnicze Kolonia rolnicza Osada targowa Miasto targowe Kolonia targowa Wioska (winnica) Osada (duża winnica) Miasto (winiarz) Kolonia (główny winiarz)